top of page

ADMINISTRATIEKOST

Ongetwijfeld bezoekt u deze pagina omdat u vragen heeft over de administratiekost. U vraagt zich natuurlijk af waarom u bovenop de aankoop van dienstencheques nog een extra bijdrage dient te betalen. Waarom zou u meer neertellen bij DANIKA dan bij een ander dienstenchequebedrijf dat een dergelijke administratiekost niet aanrekent? Tenslotte is die dienstenchequesector toch door de overheid gesubsidieerd en als dat budget voor het ene bedrijf voldoende is, moet dat toch voor dat andere ook zo zijn? Wel, u heeft overschot van gelijk wanneer u zich al die vragen stelt, tenslotte wil u ook gewoon  graag weten of en waaraan u uw zuurverdiende centen goed besteedt. 

Om een duidelijk antwoord op al uw vragen te geven, moeten we onze blik wenden richting die fameuze overheidssubsidies die het dienstenchequesysteem geniet. Doorheen de jaren werden de winstmarges per cheque alsmaar kleiner waardoor de subsidiebedragen die een onderneming ontvangt wanneer het uw dienstencheques bij Sodexo indient tegenwoordig bijna volledig worden besteed aan de lonen van onze poets- en strijkmedewerkers. Ik hoor u al denken: als die mensen  volledig vergoed worden, dan is er toch geen enkel probleem. Om die gehele werking echter in goede banen te leiden is er een grondige administratieve omkadering nodig wat uiteraard een extra kost met zich meebrengt. Uw administratiekost wordt bijgevolg aangewend voor o.a.: 
 
- opvolging planning medewerkers
- opmaak klantendossiers
- verwerking dienstencheques
- ...

Per kwartaal wordt hiervoor een factuur opgemaakt. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren maal €0.50 met een maximum van €25 per kwartaal. (Ter info: plafond 2020=€15 - plafond 2021=€20 per kwartaal)

bottom of page